Tilbakelevering av bil

Her får du informasjon om tilbakelevering av bil

Ved tilbakelevering av kjøretøyet, skal den gjennom en vurdering av unormal slitasje. Denne vurderingen utgjør grunnlaget for eventuelle diskusjoner med restverdigarantist i etterkant av tilbakelevering. Vi anbefaler at vurderingen forsøkes lagt så nært innleveringstidspunktet som mulig.

Før besiktigelse bør kjøretøyet være rengjort både inn- og utvendig. Ved manglende rengjøring, kan dette påføre ekstra kostnad.

Ved tilbakelevering, må du huske å legge ved ekstra hjul, nøkkelsett, og annet utstyr som kjøretøyet ble levert med som ny.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart, enten direkte med deres kundeansvarlig, eller på telefon 07301.

Utviklet av Kantega